Welkom bij Voegbedrijf Hoogland

Het aanzicht van een gevel is bepalend voor de waarde van een woning. 

Het renoveren van gevels is dan ook een specialisme waarbij vakkennis en kwaliteitsbeheersing van het grootste belang zijn. De uitvoering door niet-specialisten kan leiden tot grote schades en vermindering van de waarde van het onroerend goed. 

Onder een gevelrenovatie verstaan wij het in nieuwe staat brengen van een beschadigde of verwaarloosde gevel.Mocht een gevel ernstige gebreken vertonen zoals slechte voegen, alg en mosvorming, vochtdoorslag of scheuren, dan is een complete gevelrenovatie/restauratie de juiste beslissing.