Gevelrenovatie; uw gevel is in goede handen

Het aanzicht van een gevel is bepalend voor de uitstraling en de waarde van een woning.

Gevelrenovatie
Het renoveren van gevels is dan ook een specialisme waarbij vakkennis en kwaliteitsbeheersing van het grootste belang zijn. De uitvoering door niet-specialisten kan leiden tot grote schades en vermindering van de waarde van het onroerend goed.

Onder een gevelrenovatie verstaan wij het in nieuwe staat brengen van een beschadigde of verwaarloosde gevel.Mocht een gevel ernstige gebreken vertonen zoals slechte voegen, alg en mosvorming, vochtdoorslag of scheuren, dan is een complete gevelrenovatie/restauratie de juiste beslissing.

Gevelrenovatie IJmuiden

Een gevelrenovatie bestaat uit:

  • Het uitslijpen/uithakken van het oude voegwerk.
  • Het stralen van de gevelsteen.
  • Het met hoge druk reinigen van de gevel.
  • Het voorzien van nieuw voegwerk (vakbekwaam in knip/snijwerk).
  • Het impregneren van de gevel.

Indien er bakstenen beschadigd of gescheurd zijn worden deze uit de gevel verwijderd.

Mogelijke oorzaken van beschadigde of gescheurde bakstenen zijn:

Verzakking van fundering, het fwezig zijn van dilatatievoegen doorhangende lateien.

Voordat het voegwerk wordt vervangen is het belangrijk om eerst deze oorzaken te verhelpen. Voordat er word overgegaan op het voegen zullen we eerst de kleur en type voeg bepalen, dit kan door middel van proefstukjes of voorbeelden.

contact

Contactformulier

Gevelrenovatie – Voegwerk – Impregneren – Scheurreparatie – Uithakken & slijpen – Stralen – Gevelreiniging